Ostatnio Zaktualizowany:

Zdolność kredytowa

Kategorie pożyczki

Dyskutując wielokrotnie na temat kredytu lub w szczególności rozważając już jego wzięcie spotykamy się z określeniem zdolność kredytowa. Termin ten oznacza nic innego, jak tylko możliwość spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie z instytucją, która kredytu tego udzieliła. Sama definicja wydaje się prosta, jako że nie ma nic dziwnego w tym, że kredytodawca chciałby upewnić się, czy będziemy w stanie zwrócić pożyczone pieniądze i przysługujące mu odsetki. Wynika to z komercyjnej roli instytucji finansowej oraz tego, że dbając o swoje i akcjonariuszy bezpieczeństwo żaden bank nie udziela kredytu pochopnie.

Czym jest zdolność kredytowa konsumenta

Zdolność kredytowa pozwala określić maksymalną kwotę kredytu, którą bank może nam udzielić. Naturalnie, zależy ona od wielu czynników m.in. od rodzaju kredytu i okresu spłaty, wysokości i źródła twoich dochodów, formy zatrudnienia czy historii w BIK. Zanim więc podejmiemy decyzję o związaniu się kredytem z bankiem i złożymy stosowny wniosek dobrym rozwiązaniem będzie weryfikacja własnych możliwościom finansowych. Od tego może być uzależniona nie tylko szansa, aby otrzymać kredyt na jak najlepszych warunkach, ale również w ogóle możliwość otrzymania kredytu.

Sprawdźmy to we własnym zakresie

Jeśli korzystamy z internetu (a zazwyczaj tak właśnie jest) ocena zdolności kredytowej przyjdzie nam jeszcze łatwiej. Dla tego celu można bowiem wykorzystać kalkulatory obliczające zdolność kredytową dostępne na portalach bankowych. Całość procedury oceny sprowadza się do podania (wpisania w odpowiednie pola) szacowanej kwoty, którą kredytobiorca będzie w stanie spłacać miesięcznie jako ratę zobowiązania, wysokość miesięcznego dochodu, okresu na jaki chcielibyśmy otrzymać kredyt oraz elementów dodatkowych zależnych od konkretnego banku.

Pamiętajmy jednak, iż kalkulator zdolności kredytowej jest jedynie narzędziem pomocniczym, a więc dokonane na nim wyliczenia nie będą gwarancją pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego przez bank.

Zakres analizy zdolności kredytowej

Analizując naszą zdolność kredytową bank bierze pod uwagę dwie podstawowe grupy informacji wpisując je w obszar ilościowy oraz jakościowy. Weryfikacja obszaru ilościowego to przede wszystkim analiza sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy, a w tym:

  • Kwota miesięcznych dochodów
  • Źródło dochodów, forma i czas zatrudnienia
  • Inne zobowiązania finansowe (inne kredyty, karty kredytowe itp.)
  • Miesięczne wydatki na utrzymanie
  • Liczba osób w gospodarstwie domowym
  • Preferowana wysokość kredytu
  • Preferowany okres spłaty kredytu

Druga część analizy to analiza jakościowa czyli weryfikacja informacji, które mają istotny wpływ na skłonność przyszłego klienta do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. W tym przypadku oceniane są cechy osobowe takie jak wiek, stan cywilny, liczba osób będących na utrzymaniu potencjalnego kredytobiorcy, status mieszkaniowy i majątkowy, wykształcenie, staż pracy, wykonywany zawód oraz zajmowane stanowisko. Poza informacjami profilowymi bank przyjmuje również do analizy informacje opisujące dotychczasową historię kredytową, która pokazuje, czy dana osoba sumiennie spłacała wcześniej zaciągnięte zobowiązania finansowe.

BIK

Analizując naszą zdolność kredytową bank zasięga informacji w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), aby dowiedzieć się czy aktualnie posiadamy jakieś zobowiązania i jak spłacaliśmy nasze wcześniejsze kredyty lub pożyczki. Planując kredyt lub pożyczkę postarajmy się zgromadzić nieco wiedzy o nas samych. Przypomnijmy sobie o ewentualnych i niespłaconych zobowiązaniach w stosunku do instytucji finansowych, zaległościach i historycznych problemach ze spłatą zobowiązań. Dla pewności, zasięgnijmy informacji w Biurze Informacji Kredytowej.

Jak można poprawić zdolność kredytową?

W sytuacji, gdy do uzyskania poziomu zdolności kredytowej wymaganej dla potrzebnego nam kredytu brakuje nieco punktów, rozważmy podjęcie działań mogących poprawić naszą zdolność w oczach banku. Co zatem możemy zrobić w tym kierunku? Portfolio aktywności jest stosunkowo szerokie i poza zwiększeniem dochodu netto (co wydawałoby się najbardziej pożądane) obejmuje również następujące działania:

  • Spłata innych zobowiązań bankowych (jeśli takie istnieją)
  • Rezygnacja z kart kredytowych i limitów w koncie
  • Ograniczenie miesięcznych kosztów utrzymania

Istotnym elementem w ocenie naszego poziomu zdolności kredytowej przez bank jest również ciągłość i stabilność zatrudnienia.