Decydując się na zakup… zazwyczaj sięgamy do portfela, oszczędności, bądź zasobów internetu, aby za pomocą wyszukiwarki odnaleźć bank oferujący najkorzystniejsze rozwiązanie. Ten ostatni przypadek jest zazwyczaj ratunkiem, gdy zarówno stan naszego portfela, jak i konta pozostawiają nieco do życzenia.

Szybko, łatwo, bezpiecznie?

Skoro tylko uda nam się odkryć fantastyczny kredyt w banku, gromadzimy wymagane dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia. Składamy wniosek i… dostajemy odmowę. Pomimo naszych starań i naciągania faktów w dokumentacji sytuacja powtarza się w kolejnych bankach. Przyczyn naturalnie może być wiele, większość jednak sprowadza się do oceny przez bank zdolności kredytowej, która okazuje się niewystarczająca.

Sytuacja wyjątkowo niekomfortowa ale należy być na nią przygotowanym.

Jeśli nie w banku, to gdzie?

Odrzucenie wniosku kredytowego przez bank, nie wyklucza jednak korzystania z innych źródeł i form pożyczania. Od kilku już lat działają na rynku unijnym instytucje pozabankowe, które w oparciu zarówno o regulacje europejskie, jak też krajowe świadczą usługi finansowe w zakresie pożyczek krótkoterminowych i kredytów.

Co prawda firmy te pożyczając pieniądze działają podobnie jak banki w zakresie weryfikacji wiarygodności kredytowej pożyczkobiorcy, nie mniej jednak warunki, które musi spełnić osoba ubiegająca się o pożyczkę są zazwyczaj o wiele mniej surowe. Podejmowane ryzyko firmy te rekompensują sobie wysokim oprocentowaniem usług. To niestety wyklucza wiele osób trzeźwo oceniających swoje możliwości spłaty tak powstałych zobowiązań.

Pożyczyć prywatnie?

Opcją pozostaje tak zwana pożyczka prywatna. Pod tym hasłem w sieci znaleźć możemy wiele firm oraz indywidualnych inwestorów, którzy nie analizując zdolności kredytowej będą skłonni udzielić pożyczki. Naturalnie, coś za coś. Decydując się na taką formę pożyczania musimy mieć świadomość, że wiązać się to będzie prawdopodobnie z podpisaniem weksla lub zastawem na nieruchomości pożyczkobiorcy. Atrakcyjna forma – szybko i bez zbędnych formalności – skłania do korzystania z tego typu okazji. Szybkość jest w tym przypadku swoistym słowem – kluczem. Ciesząc się z pieniędzy w kieszeni pożyczkobiorca zapomina lub pomija konieczność dokładnego zapoznania się z treścią umowy. Umowy skonstruowane są zazwyczaj w taki sposób, aby chronić przede wszystkim interesy pożyczkodawcy. Najczęściej zatem problem w terminowej spłacie oznacza nieprzyjemne konsekwencje dla pożyczkobiorcy, w tym utratę zastawionej nieruchomości.

Weksel, jako zabezpieczenie pożyczki.

Zabezpieczeniem udzielonej pożyczki, jak już wcześniej powiedzieliśmy może być weksel. I o ile wiele osób słyszało i zna to określenie, to bardzo wiele nie do końca wie, jak weksel należy przygotować i w jaki sposób on działa.

Weksel jest papierem wartościowym i stanowi podstawę do ubiegania się o zwrot długu przed sądem w przypadku braku zwrotu pożyczki. Złożenie podpisu na wekslu skutkuje wzięciem odpowiedzialności za powstałe zobowiązanie. Wypełniając weksel musimy pamiętać o kilku warunkach, które sankcjonują ważność dokumentu. Druk weksla możemy nabyć w wielu urzędach lub przygotować go samodzielnie. Aby spełniał on warunki określone prawem, powinien posiadać następujące elementy:

  • Wskazanie charakteru dokumentu – nagłówek winien zawierać słowo weksel,
  • Datę, miejsce wystawienia dokumentu,
  • Datę, miejsce spłaty zobowiązania,
  • Dane pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy,
  • Notę o zgodzie na spłatę pożyczki,
  • Własnoręczny podpis pożyczkobiorcy.

Krytyczną informacją jest kwota na jaką opiewa weksel. Naturalnym jest, iż musi ona dla naszego bezpieczeństwa korespondować z wysokością udzielonej pożyczki. W przypadku żądania przez pożyczkodawcę podpisania weksla in blanco, należy poważnie rozważyć ofertę, a najlepiej z niej zrezygnować. Weksel in blanco bowiem daje możliwość nieograniczonego żądania z jakim może wystąpić pożyczkodawca w sytuacji, gdyby doszło do opóźnień w spłacie pożyczki.

Umowa.

Według regulacji prawnych w każdej sytuacji, gdy pożyczki prywata przekracza kwotę 500 zł, wymaga podpisania umowy. Dokument taki w założeniu powinien chronić interesy zarówno pożyczkobiorcy jak i pożyczkodawcy. Trudno jest jednoznacznie ustalić wszystkie detale takiego dokumentu, albowiem może on zawierać bardzo różne zapisy, w zależności od specyfiki danej transakcji. Nie mniej jednak zawierać powinien on trzy podstawowe zapisy regulujące kwestie finansowe:

  • Co w sytuacji braku spłaty,
  • Wysokość odsetek za każdy dzień zwłoki,
  • Ewentualne koszty i opłaty dodatkowe.

Pamiętać należy, że umowy prywatne nie podlegają żadnym regulacjom, co do wysokości udzielanej pożyczki oraz dodatkowych kosztów na jakie strony się umawiają. Nie ma też w strukturze administracyjnej Państwa instytucji, które zajmowałyby się statutowo kontrolą tego typu umów.